Aktiivinen synnytys -valmennus

Tämä valmennus korvaa Peloton synnytys -valmennuksen. 


Meille länsimaisille naisille synnytys on elämän suurimpia haasteita. Sekä fyysisesti että psyykkisesti. Fyysisesti sutjakkaan synnytykseen tarvitaan joustavaa kehoa. Synnytys haastaa myös mielen ja tästä haasteesta selviämiseen tarvitaan joustavaa mieltä. Synnytys yllättää usein. Joustava mieli ja synnytyksen erilaisiin käänteisiin valmistautuminen, omien voimavarojen synnytysvoimaksi valjastaminen ovat tie hyvään synnytyskokemukseen. Synnytyksen läpi rinnalla kulkeva puoliso, sisko tai ystävä on isossa roolissa synnytyksen aikana tehtävien valintojen ja synnytyksen etenemisen ja synnytyskokemuksen kannalta. Tunneyhteys johonkuhun toiseen läpi synnytyksen aallokon on turvaa tuovista tekijöistä tärkein.

Miten synnyttäjää voi parhaiten tukea ja auttaa.

Mieli toimii synnytyksessä vauhtina tai jarruna. Synnytyksessä lukkoon menevä mieli saa myös kehon lukkoon ja synnytys ei voi enää edistyä. Miten mieli sallii synnytyksen edetä myös silloin kun se yllättää rajuudellaan. Rentoutuminen ja oikealla tavalla hengittäminen ovat synnyttäjän tärkeimpiä tehtäviä. Hengityksen ja rentoutumisen voima ja tekniikat. Lähes 40% synnytyksistä käynnistetään. Mitä tämä tarkoittaa ja miten voisi saada synnytyksestä hyvän kokemuksen myös silloin kun sen luonnolliseen kulkuun puututaan. Miten synnytyksen voisi saada käyntiin itse. Miten edesauttaa lääkkeellisen käynnistyksen onnistumista. Vauva elää äidin kanssa samaa tunnetilaa. Millainen se on läpi synnytyksen. Millaisessa tunnetilassa vauva syntyy tähän maailmaan ja millaisessa tunnetilassa vanhemmat hänet ottavat vastaan. Näistä teemoista on rakennettu Joustava synnytys -valmennus. Valmennus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. 

Tämä valmennus täydentää synnytysvalmennuskokonaisuuden, jonka muut osat ovat SpinningBabies ja Kätilön synnytysvalmennus. Voit osallistua vain yhteen näistä kolmesta osasta tai kaikkiin, jolloin saat huippukattavan kokonaisuuden ja -10% valmennusten yhteishinnasta.